הסבת רישיון רדיולוגיה מארה”ב לישראל: כך תעשו זאת נכון

הסבת רישיון רדיולוגיה מארהב לישראל

במדינות רבות, וישראל אחת מהן, ישנו שיעור גבוה של רופאים מומחים שרכשו את השכלתם או הכשרתם המקצועית במדינה זרה. קבוצה זו, של בוגרי חו”ל, כוללת הן אזרחי מדינות זרות שהיגרו לארץ והן אזרחי המדינה שהוכשרו בחו”ל. ברוב המקרים, רופאים יבחרו לרכוש את השכלתם המקצועית דווקא בארצות הברית. בשנת 2021 הגיעו לישראל כ- 4,500 עולים חדשים מארצות הברית (כ-1,000 יותר מהממוצע השנתי!). מתוך אותם אלפים שעלו בשנה שעברה, הגיעו גם 96 רופאים מומחים ו-286 בעלי מקצועות מתחום הרפואה. מה שכן, הרישיון האמריקאי לא תמיד יהיה תקף גם בארץ. אז כיצד ניתן לבצע הסבת רישיון רדיולוגיה מארה”ב לישראל? המשיכו לקרוא וגלו.

איך לגשת להסבת רישיון רדיולוגיה מארה”ב לישראל?

כמה דברים שצריך לדעת לפני

מדינת ישראל משתמשת בכמה כלים עיקריים, על מנת להבטיח את הרמה המקצועית של הרופאים בעלי רישיון או הכשרה רפואית מארה”ב. יהיה עליכם לעבור בחינות רישוי וקביעת דרישות בנושא ההכשרה המעשית שלכם. המדינה דורשת לעיתים תנאים נוספים כגון הצגת תעודת יושר, עמידה במבחן שפה (במידה ורק הוכשרתם בארה”ב אין זה רלוונטי עבורכם), ועוד קריטריונים. התהליך הבירוקרטי עלול לקחת קצת זמן, אך לבסוף הוא תמיד יהיה משתלם.

תנאים למתן רישיון קבוע לעסוק ברפואה לבוגרי ארה”ב

  1. בעלי רישיון רדיולוגיה אמריקאי שסיימו את לימודיהם בבית ספר לרפואה. הוא צריך להיות ברמה אוניברסיטאית, כלומר, בית ספר המוכר על ידי משרד הבריאות.
  2. בעלי אזרחות ישראלית או כאלו המוגדרים לפי חוק כ”תושב קבוע בישראל”.
  3. בעלי דיפלומה מוכרת על ידי האגף לרישוי מקצועות רפואיים.
  4. רופאים שעמדו בהצלחה בבחינת הרישוי הממשלתית וסיימו סטאז’ בהצלחה; או בוגרי חו”ל הפטורים מבחינת רישוי וביצעו סטאז’ בארץ.

לקראת תום מועד תוקף הרישיון הזמני, צריך לשלוח לאגף לרישוי מקצועות רפואיים את הרישיון הזמני המקורי, בצירוף מכתב המלצה מרופא מומחה שבעלי רישיון הרדיולוגיה האמריקאי עבדו תחת פיקודו.

עימדו בכל התנאים הדרושים

בתקנות הרופאים, נקבע כי מי שרכש את השכלתו הרפואית במדינה שהמועצה המדעית מכירה בתוארי המומחה המוענקים בה ללא בחינות; פטור מחובת בחינת רישוי. יחד עם זאת, רופאים שסיימו לימודי רפואה בבתי ספר מוכרים לרפואה בחו”ל, והם בעלי דיפלומה מוכרת, אך לא סיימו סטאז’ בחו”ל; יהיו זכאים לרישיון לעסוק ברפואה בישראל רק לאחר שיעמדו בהצלחה בבחינה ממשלתית לקראת סטאז’ ברפואה ויבצעו לאחריה שנת סטאז’ במוסד מוכר.

השלבים השונים בהסבת רישיון רדיולוגיה

רדיולוגים בוגרי חו”ל המבקשים לבצע הסבת רישיון רדיולוגיה מארה”ב לישראל, ולקבל רישיון ישראלי; נדרשים לעמוד בהצלחה בבחינת הרישוי. היא נקאת בחינה לפני סטאז’. הבחינה מועברת לבוגרי חו”ל שלא ביצעו הכשרה מעשית במדינה בה למדו. לעומת זאת, כאשר היא מועברת לבוגרי חו”ל שהשלימו את ההכשרה המעשית ועבדו במקצוע בחו”ל – היא נקראת בחינת רישוי ממשלתית. נבהיר כאן כי מדובר בדיוק באותה הבחינה. לאחר עמידה בבחינה בוגרי ארה”ב יקבלו רישיון זמני לעסוק ברפואה לתקופה של 14 חודשים. לאחר שעבדו במקצוע במשך לפחות שנה, יהיה עליהם להציג למשרד הבריאות המלצה מבעל מקצוע מורשה; שהתוודע לאישיות ולמקצועיות שלהם במשך שנה זו. לאחר מכן ניתן יהיה לקבל את רישיון הרדיולוגיה הישראלי הקבוע.